Bezpečná skartace České Budějovice...

Srp 5, 2014 by

Skartace dokumentů a datových nosičů je především o bezpečnosti, což je zcela na místě. Mnohdy profesionálním firmám předáváte data, která mají velice citlivý charakter a jejichž vyzrazení může napomoci konkurenčním subjektům. I z těchto prostých důvodů může skartaci České Budějovice provádět pouze zkušená a prověřená firma REISSWOLF, jejíž zaměstnanci podléhají prověrce Národního bezpečnostního úřadu. V rámci likvidace dochází ke zničení nejrůznějších dokumentů. Co všechno můžete skartovat? Rozhodnete-li se předat tyto procesy odborné firmě, lze očekávat velkou míru zabezpečení a také možnost odevzdat skutečně pestré množství listin a datových nosičů. Nejběžnějším prvkem budou pravděpodobně papírové dokumenty, které mohou mít naprosto rozdílnou podobu. Nemusí to být jenom smlouvy, účetní uzávěrky, soupisy a jiné doklady. Vzhledem k tomu, že skartace dokumentů České Budějovice je prováděna i ve veřejné správě, bývají to řidičské nebo občanské průkazy. Otázka „co můžeme skartovat“ je...

Číst více

Profesionální skartace Plzeň...

Srp 5, 2014 by

Jste menším podnikajícím subjektem nebo velkou společností, která si váží bezpečnosti svých dat? Začínáte řešit otázku, jak naložit s nepotřebnými dokumenty, jejichž obsahová část pro vás již nemá žádný význam, přesto jde o citlivá data, která by se neměla dostat do nepovolených rukou? Rozhodně zapomeňte na klasické vyhazování listin do koše, potažmo do kontejneru na papír. Tyto dokumenty musíte řádným způsobem skartovat, abyste zamezili jakémukoliv zneužití konkrétních dat. Likvidace prostřednictvím firmy REISSWOLF Z pohledu výsledného procesu lze využít dvě metody likvidace. Jednou z nich je ta, jíž se budete věnovat sami. Pořídíte si adekvátní zařízení, ať už malého kancelářského provedení nebo větších rozměrů. Nutno podotknout, že to jsou nejenom vynaložené investice, ale také další pracovní síla a úkony navíc, jež se mohou ve finále prodražit. Daleko praktičtější je skartace Plzeň, jejíž průběh přesunete na profesionální společnost. Na...

Číst více

Skartace dokumentů je důležitá...

Srp 4, 2014 by

Skartace dokumentů je velice důležitou činností nejen pro malé a velké společnosti, ale i domácnosti. Právě skartace zabraňuje nejrůznějšímu zneužití našich citlivých dat, které by se neměly dostat do rukou neoprávněným lidem. Skartovat můžeme jednak dokumenty v papírové podobě, tak ale i elektronická data. A není radno tuto činnost podceňovat či zanedbávat. Zneužití citlivých dat může s sebou nést nedozírné následky. Proč skartovat dokumenty? Důvod, proč skartovat dokumenty, je jasný. Nechceme, aby naše citlivá data se dostala ke konkurentům a do špatných rukou. Ať už se jedná o smlouvy, faktury či jiné citlivé materiály rozhodně je nechceme dát k dispozici neoprávněným lidem. Jedná se o dokumenty, které náleží pouze nám či naší společnosti a které je nutné po určitou dobu archivovat, a posléze skartovat. Pro tuto činnost využijte služeb REISSWOLF. Papírové materiály Nejrůznější důležité papírové materiály je...

Číst více

Skartace: bezpečná likvidace dat...

Srp 4, 2014 by

Zneužití osobních údajů a interních firemních materiálů je v době informační technologie jedním z největších hrozeb moderní společnosti. Odcizení firemních dat může mít za následek ztrátu konkurenčních výhod. Firemní data jsou tak žádaným artiklem v oboru průmyslové špionáže i cíleného osobního marketingu. Z těchto důvodu je nastaven systém ochrany před zneužitím dat. Veřejnoprávní a částečně i soukromoprávní ochrana osobních údajů je zabezpečena systémy archivace a následné povinné skartace. Skartační lhůty Mezi zákonem stanové lhůty, po které může být dokument skartován, patří například účetní závěrky, na které se vztahuje skartační lhůta 10 let. Účetní doklady, knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh nebo účetní přehledy se skartují po 5 letech. Plátce DPH je povinen uchovávat daňové doklady pro stanovení daně minimálně po dobu 10 let. Různých skartačních lhůt existuje celá řada a naleznete je především v zákoně o ochraně osobních...

Číst více