Skartace: bezpečná likvidace dat

Srp 4, 2014 by

ID-100217483Zneužití osobních údajů a interních firemních materiálů je v době informační technologie jedním z největších hrozeb moderní společnosti. Odcizení firemních dat může mít za následek ztrátu konkurenčních výhod. Firemní data jsou tak žádaným artiklem v oboru průmyslové špionáže i cíleného osobního marketingu.

Z těchto důvodu je nastaven systém ochrany před zneužitím dat. Veřejnoprávní a částečně i soukromoprávní ochrana osobních údajů je zabezpečena systémy archivace a následné povinné skartace.

Skartační lhůty

Mezi zákonem stanové lhůty, po které může být dokument skartován, patří například účetní závěrky, na které se vztahuje skartační lhůta 10 let. Účetní doklady, knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh nebo účetní přehledy se skartují po 5 letech. Plátce DPH je povinen uchovávat daňové doklady pro stanovení daně minimálně po dobu 10 let.

Různých skartačních lhůt existuje celá řada a naleznete je především v zákoně o ochraně osobních údajů a v zákonech o účetnictví, o DPH, nebo o organizaci provádějící správu sociálního zabezpečení, kde jsou uvedeny lhůty pro skartaci mzdových listů a účetních záznamů.

Skartace dokumentů

Skartace dokumentů je tak zcela standardním postupem ve firmách a veřejných institucích. Navíc ukončíme-li provoz firmy, nebo byť jen malého e-shopu, jsme povinni, jako správce osobních údajů našich zákazníků, zajistit zničení těchto dat.

Problémem ve firmách může být odlišení archivních dokumentů od dokumentů, které jsou určeny k likvidaci. Abyste se nemuseli prodírat stohy papírů a trávit hodiny ve firemním archivu, můžete si najmout speciální licencovanou společnost REISSWOLF, která za vás obstará náročné třízení archiválií, zajistí skartační povolení a citlivá data zlikviduje. Může se jednat o data na nejrůznějších nosičích, od papírových dokumentů až po elektronická data.

Vaše nepotřebná data budou bezpečně a diskrétně zlikvidována a vy ušetříte čas i finanční náklady za vlastní pracovní síly a sestavení organizačních postupů pro likvidaci dat.

Skartace od společnosti REISSWOLF

Praha

Brno

Plzeň

Podobné články

Sdílejte